КАКО ДА ПЛАНИРАМЕ РАЗНООБРАЗНА БАЛАНСИРАНА ИСХРАНА

КАКО ДА ПЛАНИРАМЕ РАЗНООБРАЗНА БАЛАНСИРАНА ИСХРАНА

ИСХРАНАТА Е ВАЖЕН ЧИНИТЕЛ ЗА ДОБРОТО ЗДРАВЈЕ НА СИТЕ НАС

Ние сите различно се храниме, имаме различни навики поврзани со исхраната, но сите
сакаме да сме со добро здравје и затоа многу често се прашуваме како да се храниме. На исхраната треба да се внимава да биде богата со различни производи затоа што балансираната и разнообразна исхрана е еден од основните начини со кој се обезбедува
соодветна количина на енергија и хранливи состојки за добро здравје и благосостојба на човекот. Предложените седум дневни менија можат да бидат водилка за креирање на сопствени менија во кои, по овој урнек, ќе се направат индивидуални менија во кои ќе се внесат и производи карактеристични за поднебјето и начинот на исхрана. Дневните предлози во рамките на балансираната дневна исхрана започнуваат од многу малите деца, од 1 до 2 години, деца кои се запознаваат со исхраната различна од мајчиното млеко или неговата замена., продолжувајќи со деца од предучилишна и училишна возраст, адолесценти, возрасни лица или стари лица, како и бремени жени како посебна категорија која во бременоста има поспецифични потреби за исхрана

Posted by
admin
admin has not yet written their Bio.
Meanwhile we can say that he already contributed with 25 post(s).

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*