Семинар во Софија,Бугарија

October 9, 2020 / Uncategorized

Каратистите на Вардар во посета на бугарија

Каратистие на Вардар во Декември беа во посета на главнио град на Бугарија кад три дена ни поминаа во дружење тренирање и преубава атмосфера.

Причината за посетата е семинатор кој се одржа од страна на 8ми дан сенсеи Хитоши Касуја и тренерите од дургите земји посетители(бугарија,србија,румунија,грција) и исто така од нашиот Снесеи Назим

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*