diet

Tag

Вовед во нутирција

Нутриција и хранливи состојки Нутрицијата може да се дефинира како наука за активноста на храната, пијалоците и нивните компоненти во биолошките системи. Хранливите состојки кои ги содржи храната овозможуваат одредена функција во организмот. Тие се делат во групи во зависност од количините кои што му се потребни на телото: Макронутриенти : хранливи состојки кои му […]