Ценовник

Ценовник на услугите

ценовникот се базира на принципот однапред купени ваучери кои важат за организиран групен тренинг со инструктор само за тековниот месец
Рекреација
Ден20000
месечно
 • Пакетот содржи  ваучер за 1-5 тренинга
 • Ваучерите може да се користат за било која содржина
 • Прикажаната цена е за еден тренинг
Почетно ниво
Ден150000
Месечно
 • Пакетот содржи ваучер за 8 тренинга
 • Ваучерот може да се користи за било која содржина
Напредно ниво
Ден180000
месечно
 • Пакетот содржи ваучер за 12 тренинга
 • Ваучерот може да се користи за било која содржина
Спорт
Ден200000
месечно
 • Пакетот содржи ваучер за 15 тренинга
 • Ваучерот може да се користи за било која содржина
Премиум
Неограничен пристап
Ден250000
месечно
 • Пакетот содржи ваучер со неограничен број на тренинзи во текот на месецот
 • Ваучерот може да се користи за било која содржина